மாணவரின் வசதிக்கேற்ப நேர சூசியுடன் தனிப்பட்ட கவனத்துடன்கூடிய விசேட 1-1 வகுப்புகள்.

தனிப்பட்ட வகுப்புகள்

தனிப்பட்ட வகுப்புகள் என்பது ஒரு மாணவர் தங்கள் சொந்த வேகத்தில் மற்றும் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு தகுதியான ஆசிரிடம் கல்வி கற்கும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு ஆகும். இது ஒரு மாணவர் தங்கள் தனிப்பட்ட பலவீனங்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

EDUS இந்த தனிப்பட்ட வகுப்புக்கள் அனைத்தும் எமது உயர் தகமை வாய்ந்த பிரசித்தி பெற்ற வளவாளர்களினாலும் ஆசிரியர்களினாலும் மாணவர்களின் வசதிக்கேற்ப மாணவர் Coordinator ஊடாக ஒழுங்கமைக்கப்படும்.

Rs. 1,500 / மணித்தியாலம் (இலங்கை தேசிய பாடத்திட்டம்)

தனிப்பட்ட வகுப்புகளின் சில நன்மைகள் :

ஒரு தனிப்பட்ட வகுப்புக்கான ஒரு ஆசிரியரை தேர்ந்தெடுக்கும்போது, பின்வரும் அம்சங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்

ஆசிரியரின் தகுதிகள் மற்றும் அனுபவம்.
ஆசிரியரின் கற்பிக்கும் முறை (teaching style).
மாணவர் கற்கும் பாடத்திட்டம், நூல்கள் மற்றும் வகுப்பிற்குரிய நேரங்கள்.