(2020/2021) உயர்தர மாணவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப் புள்ளிகள்

உயர்தரம் எழுதிய மாணவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான மாவட்ட ரீதியான வெட்டுப் புள்ளிகள் – இலங்கை பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைக்குழு

2020 AL Cut-Off Marks After Re Correction – University Grants Commission

Full Details: https://bit.ly/3RhOYUV

கல்வி சார் தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிய எம்முடன் இணைந்திருங்கள்.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *