சாதாரண தர பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணை வெளியானது..!

gce ol exam

2023(2024) ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணையை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி 2023(2024) ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை மே மாதம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தற்போது குறித்த பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

O/L Exam Time Tamil Preview

O/L Exam Time Table English Preview

OL Exam Time Tamil Preview

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *