இலங்கை சட்டக் கல்லூரியின் 2023ஆம் ஆண்டு அனுமதிக்கான பிரவேசப் பரீட்சை

இலங்கை சட்டக் கல்லூரியின் 2023ஆம் ஆண்டு அனுமதிக்கான பிரவேசப் பரீட்சை

Applications for Sri Lanka Law College Entrance examinations will be called from 15th September 2022 to 16th October 2022.

இலங்கை சட்டக் கல்லூரியின் 2023ஆம் ஆண்டு அனுமதிக்கான பிரவேசப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் 15 September – 16 October 2022 வரை கோரப்படவுள்ளது.

அனுமதி தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை 2020-12-30 ஆம் திகதி வெளியாகிய 2208/13ஆம் இலக்க வர்த்தமானி(Gazette) அறிவித்தலிலும் www.sllc.ac.lk இணையத்தளத்திலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

EDUS இடமிருந்து இதற்கான தயார்படுத்தல் வகுப்புக்கள் நடைபெறுகின்றன. மேலதிக விபரங்களுக்கு கீழுள்ள LINK இனை CLICK செய்யவும் .

https://edus.lk/courses/law-college-entrance-examination-preparation-classes/

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *