2022 க.பொ.த (உ/த) பரீட்சைக்கான விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பங்கள்

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சார்த்திகள் தங்களது விண்ணப்பங்களை இன்று (01) முதல் ஒன்லைனில் மாத்திரம் விண்ணப்பிக்க முடியும் என பரீட்சைகள் திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகம் L. M. D. தர்மசேன தெரிவித்துள்ளார்.உயர்தர பரீட்சை எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கு பரீட்சைகள் திணைக்களம் விடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு

2022 க.பொ.த (உ/த) பரீட்சைக்கான விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பங்கள் 2022 ஆகஸ்ட் 01 முதல் 19 வரை Online  னில் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்
– பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *